You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơnGo down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Đề thi anh học kì I - Lớp 7 Empty Đề thi anh học kì I - Lớp 7 Sun Dec 07, 2014 10:16 pm

Su_Su
Thượng tướng
Su_Su

Thượng tướng
Bài viết : 102
Ngày gia nhập : 06/09/2014
1,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. This sign says "No right turn". We......................... turn right.
Chọn câu trả lời đúng:
A. can
B. can't
C. must
D. mustn't

2,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Ask your friend .............................in the white shirt over there?
Chọn câu trả lời đúng:
A. who
B. who's
C. whose
D. that

3,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. ...........................class are you in? - I'm in class 6A.


4,
Chọn từ khác với ba từ còn lại.
Chọn câu trả lời đúng:
A. how
B. school
C. where
D. what

5,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. We ..........................cross the road with care.
Chọn câu trả lời đúng:
A. can
B. must
C. have
D. mustn't

6,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Tell me, what.............................. you do every morning?


7,
Chọn một đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống.
1. There is a lovely............................ in front of the building, outside his front door.
Chọn câu trả lời đúng:
A. piece
B. side
C. place
D. garden

8,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. How many classrooms does it........................... ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. do
B. does
C. have
D. is

9,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Nga is sitting ..............................Lan and Mai.
Chọn câu trả lời đúng:
A. among
B. in
C. between
D. of

10,
Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. What's you address? - Flat 3, Crydon Road, Bexhill.
Chọn câu trả lời đúng:
A. Flat
B. What's
C. you
D. Bexhill

11,
Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. After he "gets" (1) "up", he "gets" (2) "dress".
Chọn câu trả lời đúng:
A. dress
B. up
C. gets (1)
D. gets (2)
(*) Những từ gạch chân là từ những từ được đóng trong ngoặc "..."

12,
Chọn câu hỏi đúng tương ứng với câu trả lời.
1. Peter: ...............................................................................?
Linda: No. I go to school in the afternoon.
Chọn câu trả lời đúng:
A. When do you go to school?
B. How do you go to school?
C. Does you go to school in the afternoon?
D. Do you go to school in the morning?

13,
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.
Chọn câu trả lời đúng:
A. park
B. bank
C. garden
D. apartment
(*) Những từ gạch chân trong câu bài trên là từ "ar"

14,
Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. This ....................... a pencil.

15,
Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa và sửa và sửa lại trong câu sau:
1. Hello, my "names" "is" Laura Watson. "I'm" "from" London.
Chọn câu trả lời đúng:
A. names
B. I'm
C. from
D. is
(*) Những từ gạch chân là từ những từ được đóng trong ngoặc "..."

16,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. What is he doing? He .............video games.
Chọn câu trả lời đúng:
A. is play
B. plays
C. play
D. Is playing

17,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. This sign says “One way”. You ......... into that street.
Chọn câu trả lời đúng:
A. go
B. can go
C. can’t go
D. goes

18,
Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. You can see a...........................in the country.
Chọn câu trả lời đúng:
A. All (1) (2) (3)
B. rice paddy (2)
C. museum (1)
D. building (3)

19,
Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Minh's mother is a nurse. She works in the..............................
Chọn câu trả lời đúng:
A. school
B. bookstore
C. factory
D. hospital

20,
Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. "What" "time" does Tom "go" "for" school?
Chọn câu trả lời đúng:
A. for
B. time
C. What
D. go
(*) Những từ gạch chân là từ những từ được đóng trong ngoặc "..."

21,
Chọn phương án trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây.
1. Are you a student?
- .............................
Chọn câu trả lời đúng:
A. Yes, it is fine
B. Yes, it is
C. Yes, you are.
D. Yes, I am

22,
Chọn câu hỏi đúng cho câu trả lời dưới đây:
1. Tom: ............................................................................. ?
Mary: I walk to school.
Chọn câu trả lời đúng:
A. What time do you go to school
B. How do you go to school
C. What are you doing
D. Do you walk to school

23,
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.
Chọn câu trả lời đúng:
A. house
B. history
C. sister
D. music
(*) Những từ được gạch chân trong mỗi câu trên là từ "s"

24,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. ............................morning exercises every day?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Do you do
B. You do
C. You're doing
D. Are you doing

25,
Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Do they.................................their hands before meals ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. have
B. wash
C. play
D. get

26,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. ..................does she live?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Where
B. What
C. when
D. How

27,
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. Mai (get)................................ up at six everyday.

28,
Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. ...........................is that? That is a window.
Chọn câu trả lời đúng:
A. How
B. What
C. Who
D. Which

29,
Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. What………………..your father………………….? – He is an engineer

30,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. How many students ...........................in your class ?
Chọn câu trả lời đúng:
A. are there
B. there are
C. is there
D. there is

Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơnVề Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Diễn đàn Hoa Phượng
Powered by FM® Phiên bản PunBB
Bản quyền © 2014 Forumotion, All rights reserved.
Bản quyền 2014 Đối với Diễn đàn Hoa Phượng
Ban QT Forum không chịu trách nhiệm từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt Firefox Google Chrome độ phân giải 1024x768.