You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơnGo down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Kuzuri
Hạ sĩ
Kuzuri

Hạ sĩ
Bài viết : 17
Ngày gia nhập : 01/10/2014
Demo: http://lionvip13.123.st/

[Share] Last Topic Dạng Tab + Nút Reload By LionVIP [phpBB2] Last10

Last Edit Lại Từ Last 4all Vs Last Dạng Tab cntt-k3

Cách Làm:

Bước 1: Vào Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management Và Làm Theo Những Hình Dưới Đây:


Bước 2: Vào overall_header Tìm Code Sau Và Xóa Nó Đi,Đoạn Này Nằm Cuối,Nếu Tìm Không Thấy Đễ Bình Thường:

Code:
<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Bước 4: Vào Display >> Templates >> Portal

Lần Lượt Thay Tất Cả Code Trong Các Name Sau:


1/ mod_most_active_topics:

Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
         
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
</div>

<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>

2/ mod_most_viewed_topics:

Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
         
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
</div>

<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
         
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
</div>

<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>

3/ mod_recent_topics:

Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 10px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">

<style>
<style>
  .starsTitle {
color: #706969;
font-family: Comic Sans MS!important;
font-variant: small-caps!important;
font-weight: 700!important;
height: 20px;
line-height: 20px;
padding: 5px;
text-shadow: 1px 1px 1px #fff;

.lastcate, .leftrecent, .repfmvi, .rightrecent, .viewfmvi {
overflow: hidden;
position: absolute;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
.lastcate {
right: 0;
text-align: right;
width: 120px;
}
</style>
 
<!-- tabs -->
<div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Bài Viết Trả Lời Nhiều Nhất</a><a>Bài Viết Xem Nhiều Nhất</a><a>Thống Kê</a><a>Thủ Thuật Forumotion</a>
 
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
<!--nội dung tabs -->
<div style="height:220px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 220px; display: block;">
<!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

<tbody>
<tr valign="top">
 
<div class="starsTitle" style="position: relative;" style="position: relative; margin-left: 2px; margin-right: 5px;">
<span id="FMviloadimg" style="cursor:pointer;" onmouseover="showtip('Click Để Reload Topic !')" onmouseout="hidetip()" id="FMviloadimg"><b><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/reload10.png"/> </b></span>
<span>Các Bài Gửi Mới Nhất</span> 
<span style="margin-right: -0px;" class="lastcate">Người Gửi Cuối</span>
<span class="taidulieu" style="display:none;"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/loadin10.gif"/>
<div id="proLastLoad" class="loaddingLike" style="display: none; "></div></div>
 
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i74.servimg.com/u/f74/18/12/38/45/76710.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
<div id="loadoday" style="overflow: auto !important;max-height: 220px;padding-right: 0px;">
 

 
<!-- BEGIN recent_topic_row --><div class="a1tg3td" style="height: 20px;">
   
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>

<td width="75%">
     
     

<a onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML,'Thông Tin Bài Viết');" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">
 
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><span style="display: none;">
<br><b><font color="#ff0000">Tiêu đề: </font></b><font color=#006600>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br><br>
    <b><font color="#ff0000">Thời gian: </font></b> <font color=#0D05FA>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font><br><br>
    <b><font color="#ff0000">Người gửi cuối: </font></b> <!-- BEGIN switch_poster -->{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}<!-- END switch_poster --><br><br></span></a>
 
  </ul>
 
</td>
 
<td align="right">
 
  <!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="show_tooltip(this,'<b>Click để xem Profile thành viên !</b>','Thông Tin Thành Viên');" onmouseout="hidetip();"  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
        </font></a> <!-- END switch_poster --></td></tr></table></div><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></table>
<!-- END classical_row -->
</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>
<script type="text/javascript" src="http://www.lionvip.us/14545.js"></script> 
  <script>
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();
  $("#FMviloadimg").click(function(){
$(".taidulieu").show();
    $("#loadoday").fadeOut();
      $.ajax({
        url:"/forum",
        success:function(a){$("#loadoday").html($(a).find("#loadoday").html()).fadeIn(1000);$(function () {
    });$(".taidulieu").hide();},
        error:function(){$("#loadoday").html('<p><font face="Courier New"><font color="red">C\u00f3 l\u1ed7i x\u1ea3y ra trong qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u1ea3i d\u1eef li\u1ec7u.</font></font></p>')}
    })
   
  });
</script>

4/ mod_top_posters:

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 10px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 0px;">
        <script type="text/javascript">
function showstuff(value){
document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";
}
</script>

<select id="changer" name="type" onchange="showstuff(this.value);">
<option value="poster">Top Tiêu Biểu Nhất</option>
</select>
 
</span></li></ul>

<div id="poster" style="display:block;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/158.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200">
  <img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="20" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/225.gif">
 
 
 
    <!-- BEGIN POSTER -->
    <div style="display:block; height:20px; overflow:hidden; line-height:18px;" onmouseover="showtip('{POSTER.NB_POSTS}');" onmouseout="hidetip();">
          <div style="display:none">Tên:{POSTER.NAME}<br>Số Bài Post :{POSTER.NB_POSTS}</div><div class="mtmymenu"> <div class="mtmymenuu">{POSTER.NAME}</div></div>   
    </div>
    <!-- END POSTER --> 
 
 
  </td></tr></table>
      </div>

Bước 5: Chèn Code Sau Vào CSS:

Code:
/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #E5EFFE; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFFFFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFFFFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
.tooltipFMvi{display:none;z-index:999}#tooltip{padding:0;max-width:50% !important;color:#000;border:1px solid #000;background-color:#f6f6f6;font-size:0.8em}* html #tooltip{width:30%}#tooltip *{margin:2px 5px 2px 8px}#tooltip ul{padding:0 0 0 20px}#tooltip dl{clear:both;position:relative;margin-bottom:10px}#tooltip dt{float:left;border:medium none;padding-top:3px;width:50%}#tooltip dd{margin-left:50%;padding-left:5px;vertical-align:top}#tooltip p.header{margin:0;font-size:12px;font-weight:bold;color:#fff;padding:1px 5px;background:#000 repeat;font-weight:bold;border:1px solid #000}.tiplFMvi{color:red}#tooltip p{padding:0 5px 0 0;color:#696969;font-size:12px;font-weight:bold}.lastmtmy1{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3;border-left:1px solid #B4D0F3}.lastmtmy2{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3}.lastmtmy3{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3;border-right:1px solid #B4D0F3}
#tooltip {background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/white_10.png);}
.starsTitle{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/thead110.gif);border:0 solid #ddd;color:#ff0000;font-family:Comic Sans MS;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:0px}

Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơnVề Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Diễn đàn Hoa Phượng
Powered by FM® Phiên bản PunBB
Bản quyền © 2014 Forumotion, All rights reserved.
Bản quyền 2014 Đối với Diễn đàn Hoa Phượng
Ban QT Forum không chịu trách nhiệm từ nội dung bài viết của thành viên.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt Firefox Google Chrome độ phân giải 1024x768.